519.996.6409
1350 Ottawa St, Windsor, ON N8X 2E8

Seven Chakras Incense


Category
Tag

Product Description

5 sticks for each chakra. 35 sticks in total.

(Muladhara) Root Chakra
(Swadisthana) Sacral Chakra
(Manipura) Solar Plexus Chakra(Anahata) Heart Chakra
(Visuddha) Throat Chakra
(Ajna) Third Eye Chakra
(Sahasrara) Crown Chakra